พื้นที่ฝากเว็บไซต์สำหรับการศึกษา

บริการพื้นที่ฝากเว็บไซต์ฟรีให้บริการบนระบบปฏิบัติการ UBUNTU 18.04 LTS รองรับภาษา HTML, PHP 7 และระบบจัดการฐานข้อมูล MariaDB ผ่านเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin

พื้นที่ 1 GB

พื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลขนาด 1 GB สำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน.

รองรับ HTML, PHP

รองรับการเขียน Server Side Script ด้วยภาษา PHP V.7.2 และ HTML, jQuery, CSS

ฐานข้อมูล MariaDB

จัดการฐานข้อมูลบน MariaDB V.10 ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสำหรับเว็บยอดนิยมอย่าง phpMyAdmin