นางสาว เมทินี โปร่งจิต

ชื่อเล่น ด้า

วันที่เกิด : 5 มกราคม 2546

เบอร์โทร 0610159797

อีเมล zeedar333@gmail.com