นางสาว พิมพิกา อินทัตสิงห์

ชื่อเล่น จูน

วันที่เกิด : 1 สิงหาคม 2545

เบอร์โทร 09-87083125

อีเมล junepimpikalntutsing@gmail.com