วรเศรษฐ์ ภักดี

ชื่อเล่นเวียร์

วันเกิด วันที่ 12 มีนาคม 2546

เบอร์โทร 09-53830110

อีเมลvirethz@gmail.com

Turquoise Electricity Lightning