นายธีรวัช บานวิมล

ชื่อเล่น ฟลุ๊ค

เกิดวันที่ : 3 ธันวาคม 2545

เบอร์โทร 0617434838

อีเมล teerawatbarnvimol@gmail.com