นางสาว ปวีณา แซ่เลี่ยง

ชื่อเล่น หลิน

เกิด วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2546

เบอร์โทร 087-785-5992

อีเมล paweena20546@gmail.com