ชื่อ ปริวัฒน์ นามสกุลเขียวน้อย

ชื่อเล่น มีน

วันเกิด 31 มีนาคม 2546

เบอร์โทร 082-503-4363

อีเมล mean29890@gmail.com