ทศกมล อดุลยานภากุล

ชื่อเล่นซิน

วันเกิด วันที่ 13 มกราคม 2546

เบอร์โทร 06-27781148

อีเมลtossakamol2546@gmail.com

Red Yellow Electricity Lightning