นางสาวรมิดา แก้วนพเก้า

ชื่อเล่น เฟย์

เกิดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

เบอร์โทร 086-364-7097

อีเมลRamida.fairy@gmail.com