นาย ณัฐรินทร์ วราพงษ์พานิช

ชื่อเล่น ฮาย

เกิดวันที่ 3 มกราคม 2546

เบอร์โทร 0925781112

อีเมลhighty2556@gmail.com