นายอธิศ สนธิรักษ์

ชื่อเล่น ซันนี่

เกิดวันที่ 23 สิงหาคม 2545

เบอร์โทร 0958852464

อีเมล ifnet470@gmail.com