นางสาว ศศิตะวัน อัคชาติ

ชื่อเล่น ฟาร์ม

วันที่เกิด : 29 มิถุนายน 2545

เบอร์โทร 0902671665

อีเมล farm.smile.123@gmail.com