นาย ธนรัตน์ กองจริต

ชื่อเล่น บอย

วันเดือนปีเกิด : 28 กันยายน 2545

Tel : 097-198-3192

Email : BoyBarzav01@gmail.com