นายเขตต์ตะวัน ปูรณะวิบูรณ์

ชื่อ ลีโอ

เกิด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2545

เบอร์โทร 094-453-3831

Email 6122040176@bncc.ac.th