นางสาวจิรภัทร์ เขียวสูงเนิน

ชื่อเล่น เบนซ์

วันที่ซาตานส่งมาเกิด: 15 ธันวาคม 2545

เบอร์โทร 063-880-6951

อีเมล [email protected]