ชื่อนารา วงศาเดช ชื่อเล่น ก้อ

เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

เบอร์โทร 082-350-4242

อีเมล 6122040181@bncc.ac.th