นายคุณัชญ์ อุปการะกิจ

ชื่อเล่น ณัช

วันที่ส่งมาเกิด :10 ธันวาคม 2544

เบอร์โทร 094-982-5270

อีเมล kunut1029@gmail.com