ชื่อสุพัตรา สรประเสริฐ

ชื่อเล่น มิ้นท์

เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2544

Tel:099-198-0440

Email:Minttt7337@gmail.com