นาย ปรมินทร์ โพธิ์จินดา

ชื่อเล่น บุ๊ค

วันเดือนปีเกิด : 13 เมษายน 2546

Tel : 091-871-8464

Email : bookporamin@gmail.com