นาย ธนกฤต บัวงาม

ชื่อเล่น บิ๊ก

เบอร์โทร095-421-6213

เกิดวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2545

อีเมล momemode123@gmail.com