ผลงาน

PROFILE –> สร้าง Resume ของตัวเอง

MENU –> สร้างเมนูอาหาร 1 อย่าง

APPLICATION –> สร้างแอพพลิเคชั่นอะไรก็ได้ (งานคู่)

CodeIgniter –> ติดตั้ง CodeIgniter ไว้ในเว็บเซอร์เวอร์ web.bncc.ac.th ด้วย User ของนักศึกษา