งานอดิเรก

ร้องเพลง/ฟังเพลง/เล่นเกม

เพลง K-Pop ชอบฟัง Blackpink / EXO

เพลง Thai ชอบฟัง Kamikaze