ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวสิริปุณยากร สอนประเสริฐ

ชื่อเล่น : หยก

อายุ : 19 ปี

วันที่เกิด : วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

ส่วนสูง : 157 ซม.

น้ำหนัก : 52 กก.

กำลังศึกษาในสาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ