ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์


นางสาวอนงค์ภัสสร มูสิกะปาละ

ชื่อเล่น พลอย

ศึกษาอยู่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

facebook