ประวัติส่วนตัว

นาย สถาพร สุขสวัสดิ์

อายุ 17

ศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยพาณิชการบางนา

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชอบกิน หมาทอด

ชอบดูช้างก้านกล้วย

วันเกิด 4 มิถุนายน พศ.2548

เกิดวันเสาร์

ชอบสุนัข