ยินดีต้อนรับ

นักเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สวัสดีครับ

ผม นาย สุทธิพร

นามสกุล พุ่มทอง

อายุ17ปี

ชื่อเล่นชื่อน้ำ

ชอบเล่นบาส

สิ่งที่ไม่ชอบคือ แมลงซาบบิน

ขอบพระคุณที่เข้ามาอ่าน