ประวัติส่วนตัว


นายภาคิน จอดนอก


ฃื่อเล่น ก๊อต


อายุ 17ปี


เพลงที่ชอบ


อาหารที่ชอบคือ ราเม็ง

facebook