โมชั่นกราฟิกแนะนำอาคารเรียนในวิทยาลัยพณิชยการบางนา

นาย สุทธิกานต์ เณรเอี่ยม สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นาย วัชรากร สุนทรประสิทธิ์ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล