MY HOLIDAY


เข้าค่ายลูกเสือ

ณ ค่ายลูกเสือนวภพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ระหว่างวันที่19-22 ธันวาคม พ.ศ.2565


กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ


ภาพเหตุการณ์การเข้าค่าย

imgimg imgimg


วันที่ 28 ธ.ค. ถึงวันที่ 2 มกราคม

ไปเที่ยวที่กาฬสินธุ์

ภาพกาฬสินธุ์

imgimg