ประวัติส่วนตัว

นส.ณัฐณิชา ประสงค์เวช

ชื่อเล่น นัท

อายุ 16 ปี

ส่วนสูง 155 cm น้ำหนัก 45 kg

วันเกกิด 4/1/2549

สถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ 064-456-4328

Facebook:Nut jinutjung

click

Email:65209010011@bncc.ac.th

click here
ผลงานอื่นๆ