แนะนำตัว

เอกพร ดวงคุณ

สถานที่ศึกษา : วิทยาลับพาณิชยการบางนา

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์ติดต่อ : 064-4346-375

Email : 65209010030@bncc.ac.th

Profile Facebook
Instagram
Youtube
Tiktok