ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ เซ็ตย่อ

เขาจ้องจะเล่นคุณ

คลิกเซ็ตย่อเพื่อไปต่อ

นักศึกษาที่โรงเรียนเซ็ตย่อวิทยา

ผมนาย ซีหม่อ2ห่อใส่ไข่ มาคุยกับผมที่เซ็ตย่อของผมกันเถอะ เซ็ตย่อ ส่วนตัวของผม

คลิกที่แพ้หมาเพื่อไปต่อ

Advantages of

emergency food

easy to carry

You can carry it anywhere because it can float

can speak

Multilingual, friendly to people, doesn't bite anyone

good-natured, cute

Never hurt others, always help others never tease the villagers always encourage others

delicious taste

mellow aroma Made from 100% natural ingredients

ใช่แล้วนั่นคือ paimon นั่นเอง

รูปของ paimon

รวมคำคมของ

บุคลสำคัญระดับชาติ