อุปกรณ์เครือข่าย ภายในวิทยาลัยพณิชยการบางนา

ลำดับ ประเภท ยี่ห้อ รุ่น SerialNumber MAC Address ที่อยู่
1 Switch Linksys WRT54GL 68:7F:74:A6:58:62 - 68:7F:74:A6:58:64
2 Access Point TP-Link EAP245 50:D4:F7:24:BC:42 - 1205
3 Access Point TP-Link EAP110 68:FF:7B:DF:ED:B6 - 8103
4 Acces Point TP-Link EAP110 68:FF:7B:96:AB:7A - 9101
5 Access Point TP-Link AP200 2173170000811 50:c7:bf:88:d4:9c - บ้านพักครู
6 Access Point TP-Link AP200 2173170000812 50:c7:bf:88:da:94 - บ้านพักครู
7 Access Point TP-Link AP200 2173170000813 50:C7:BF:88:DB:79 - 50:C7:BF:88:DB:7A 6501 ห้อง ป.ตรี
8 Access Point TP-Link AP200 2173170000814 50:c7:bf:88:db:12 - บางนาอินเตอร์เน็ต
9 AccessPoint D-Link DAP-2230 a0:ab:1b:6c:26:c0 - a0:ab:1b:6c:26:c7 ห้องพักครูการตลาด
10 Broadband Router D-Link DIR-825 74:da:da:31:a3:4a - 74:da:da:31:a3:4d ห้องบางนาอินเตอร์เน็ต
11 Access Point TP-Link EAP110 68:FF:7B:96:AA:D8 - 6101
12 Access Point\ TP-Link EAP110 68:FF:7B:96:A9:D8 - 9204
13 Switch Linksys WRT54GL CL7B1JC38263 00:25:9C:DC:24:48 - 00:25:9C:DC:24:4A 9501
14 WiFi Router AIS Fiber HG180Ev2 FF17374C9A3F8534A 74:C9:A3:F8:53:4A -
15 Access Point Cisco WAP200 GKS151700AS E8:40:40:80:AD:74 -
16 Access Point Linksys WAP300N B4:75:0E:87:B4:A1 -
17 Switch 3Com OfficeConnect 00-1E-C1-A1-64-E4 -
18 Switch Asus RT-N12HP_B1 F0:79:59:E7:15:7C - 9406
19 Switch Zyxel GS1900-24 S162L38000690 E4:18:6B:F7:7B:89 - E4:18:6B:F7:7B:A3
20 Switch D-Link DGS-1210-24 QB1A1B8001696 84:C9:B2:39:0F:E6 - Building 9 Floor 2
21 Switch ZyXEL GS1900-24 S162L47002836 B8:EC:A3:16:BD:DD - B8:EC:A3:16:BD:F7 ห้องค้าปลีก
22 Switch Cisco Catalyst 2950 FOC0813S04W 00:0F:90:05:32:40 -
23 Switch Cisco Catalyst 2950 FOC1121X2U0 00:1C:0F:76:E8:00 -
24 Switch Zyxel GS1900-24 S162L38000688 E4:18:6B:F7:7B:BF - E4:18:6B:F7:7B:D9
25 Switch D-Link DGS-1210-28 S30Q1G3001142 E4-6F-13-EC-D4-60 - Building 2 Floor 1
26 Switch 3Com 4200 LGZV8LKBC60E0 00-1a-c1-bc-60-e0 - อาคาร 6 หน้าห้องพัสดุ
27 Switch 3Com 4210 26-Port 210235A0DMH115000737 20:FD:F1:C1:41:7E - ห้อง ป.ตรี 6501
28 Switch Linksys SRW224G4 00:27:0c:fe:77:b8 -
29 Switch Linksys SRW24F4GB72 00:1e:e5:bf:45:c5 - Building 7 Floor 2
30 Switch D-Link DGS-1210-28 S30Q1G3001143 E4-6F-13-EC-D4-90 -
31 Switch D-Link DGS-1210-48 QB1J1BB000007 B8-A3-86-6D-28-06 - Building 9 Floor 2
32 Switch D-Link DGS-1210-24 QB1A1B8001639 84-C9-B2-39-05-36 - Building 9 Floor 2
33 Core Switch ZyXEL XGS1930-28 S192L07000054 bc:cf:4f:42:9c:fb - ห้อง Server
34 Switch D-Link DGS-1210-28 S30Q1G3001141 E4-6F-13-EC-D4-30 - Building 9 Floor 2
35 Switch D-Link DGS-1210-28 S30Q1G300114 E4-6F-13-EC-D4-F0 - ห้อง Server ตู้ Rack
36 Core Switch ZyXEL GS1920-24 S192L13004736 bc:cf:4f:4b:df:d7 - bc:cf:4f:4b:df:f3 ห้องบางนาอินเตอร์เน็ต
37 Switch ZyXEL GS1920-24 S192L13004737 bc:cf:4f:4b:df:f4 - bc:cf:4f:4b:e0:10 อาคาร 7 ชั้น 2
38 Access Point UBiQUiTi AP-AC-Mesh 18E829A380CF 18:E8:29:A3:80:CF - 2202
39 Access Point UBiQUiTi AP-AC-LR 7483C23631F7-4mXjQJ 74:83:C2:36:31:F7 - B-Shop
40 Access Point UBiQUiTi AP-AC-Lite 905G 18E829A62A1E 7vsHk7 18:E8:29:A6:2A:1E - 2201 MEP-ACC
41 Access Point UBiQUiTi AP-LR v2 1833K B4FBE4665CC9 iTG0jC B4:FB:E4:66:5C:C9 - 1201 Regis
42 Access Point UBiQUiTi AP-LR v2 1833K B4FBE4665AF5 2c3DNA B4:FB:E4:66:5A:F5 - 7301
43 Access Point UBiQUiTi AP-LR v2 1833K B4FBE4665A07 s6L9cy B4:FB:E4:66:5A:07 - 3101
44 Access Point UBiQUiTi AP-LR 1432G 0418D646D063 04:18:D6:46:D0:63 - 1101 Suvarnabhumi
45 Core Switch Edge-Core ECS4610-26T EC1327000689 70:72:CF:98:9A:FC -
46 Controller TP-Link Omada Controller 68:ff:7b:05:1d:78 - ห้อง Server
47 Switch TP-Link T1600G-28TS 22075R1000980 60-32-B1-36-89-07 -
48 Switch TP-Link T1600G-28TS 22075R1000981 60-32-B1-36-89-08 -
49 Switch TP-Link T1600G-28TS 22075R1000982 60-32-B1-36-89-09 -
50 Switch TP-Link T1600G-28TS 22075R1000983 60-32-B1-36-89-0A -
51 Switch L2+ TP-Link T1600G-28TS 22075R1000984 60-32-B1-36-89-0B - อาคาร 7 ชั้น 2 หน้าห้องพักครูการตลาด
52 Access Point TP-Link EAP110 68:FF:7B:DF:EC:CE - 8102
53 Access Point TP-Link EAP225-Outdoor 219B443000733 CC:32:E5:4D:DD:CC - RoverDen
54 Access Point TP-Link EAP245 ac:84:c6:5c:ca:22 - 8101
55 Switch 3Com 4210 26-Port 210235A0DMH108000552 20:FD:F1:00:9A:9E - Building 2 Floor 3
56 Access Point EnGenius EWS310AP 169245583 88:DC:96:52:B0:BC - 88:DC:96:52:B0:BE Unknow
57 Switch Zyxel GS1900-24 S162L38000689 E4:18:6B:F7:7B:6E - E4:18:6B:F7:7B:88
58 Access Point TP-Link EAP110 2193475001432 68:FF:7B:96:A5:2B -
59 Access Point TP-Link EAP110 2193475001108 68:FF:7B:96:AA:E0 -