เช็คตารางห้อง

 
 
เวลา 8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
วัน/คาบ 123456789101112
จันทร์08.00 - 11.00
20901-9205
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชทส.2/1
เจิมวุฒิ


ว่าง


12.00 - 16.00
20901-2106
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชทส.2/1
อดิศร


ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง


อังคาร08.00 - 10.00
30901-2002
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สทส.1/1
พรชัย


ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง


พุธ08.00 - 11.00
20901-1002
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชทส.1/1
เจิมวุฒิ


ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง


พฤหัสบดี08.00 - 10.00
20901-2104
ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชทส.2/1
อดิศร
10.00 - 11.00
20001-1006
กฎหมายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชทส.2/1
พรจิรา


ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง


ศุกร์08.00 - 10.00
20901-2104
ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชทส.2/1
อดิศร


ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่างลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ห้องเรียน